Dấu ấn đặc biệt của Thủ đô

Năm 2010 là năm để lại nhiều dấu ấn đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội: Là năm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Năm 2010 cũng là năm mà trong bối cảnh khó khăn, Hà Nội vẫn đạt được những thành tựu hết sức quan trọng để bước vào năm mới 2011, bước vào thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ mới với một niềm tin và sức mạnh mới...

Dấu ấn đọng lại

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vừa ra khỏi giai đoạn khó khăn của khủng hoảng tài chính và suy thoái, kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng năm qua, Hà Nội vẫn đạt được bước tăng trưởng đầy ngoạn mục.


Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11% so với năm 2009, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006 - 2010 của Hà Nội đạt 10,7%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng (khoảng 1.950 USD); thu ngân sách đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2009; huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 175.000 tỷ đồng, tăng 18,5% - là mức tăng cao nhất trong những năm gần đây.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Năm 2010 cũng được ghi nhận là năm Hà Nội đạt nhiều thành tựu về văn hóa với việc tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội qua 1000 năm Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình và Hữu nghị. Nhiều di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội được UNESCO và các tổ chức quốc tế tôn vinh như: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Bia đá tiến sỹ ở Văn Miếu, Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc.


Nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố đã được tu bổ, tôn tạo, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, chuỗi các sự kiện văn hóa trong 10 ngày Đại lễ đã gây ấn tượng sâu sắc đối với đông đảo nhân dân và khách quốc tế, góp phần bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước về một Thủ đô Anh hùng, nghìn năm văn hiến.

Với việc hoàn thành, gắn biển và đưa vào sử dụng đúng dịp Đại lễ 71 công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội và 27 dự án hạ ngầm, 16 dự án cải tạo, chỉnh trang công viên, vườn hoa, quảng trường, 22 dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng... đã tạo một diện mạo mới cho Thủ đô trong hành trang bước vào thập kỷ mới.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh giá: Năm 2010, nhờ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao độ, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thử thách, dám đột phá vào những việc lớn, việc khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Vững bước vào tương lai

Chủ trương của thành phố Hà Nội trong 5 năm, 10 năm tới đã được xác định trong quy hoạch tổng thể là phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức trên tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào phát triển dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái... nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, năng lực cạnh tranh để đạt mức tăng trưởng cao và bền vững.


Trên tinh thần ấy, kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015 phải đạt từ 12 - 13%/năm. Với quyết tâm như vậy, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... Đồng thời tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Năm 2011 được mở đầu bằng sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây cũng năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.


Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2011 và cho cả chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội là rất to lớn và nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, từ thành phố tới cơ sở, phải có quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Cụ thể, sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI), thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế.


Đồng thời đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Trong đó, khâu đột phá là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

Một góc Công viên Hòa Bình. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, hạ tầng làng nghề... bảo đảm kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại theo tiêu chí nông thôn mới. Tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) và 18 xã mới đưa vào diện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, đi đôi với đẩy nhanh quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tại các xã còn lại để triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là phải tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các cơ sở tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trước mắt, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước đồng bào chiến sĩ cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội tự tin bước vào thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ mới với quyết tâm phát huy cao nhất những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2011, phấn đấu đưa Thủ đô lên một tầm cao mới, để Hà Nội mãi mãi xứng đáng là trái tim của cả nước, thành phố Anh hùng, thành phố Vì hòa bình...

Thanh Bình

loading...
loading...

Thị trường - Tài chính

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bất động sản

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản