01:18 18/01/2017

Kinh tế hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 khóa V.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2016 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khối kinh tế hợp tác xã.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc hình thành hợp tác xã kiểu mới hiện nay ngày càng được quan tâm và chú trọng, vì hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép, mạnh mẽ để tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Các hợp tác xã này vừa duy trì sự quan tâm, nỗ lực, sáng tạo cao nhất của từng hộ nông dân (trồng trọt, chăn nuôi, nghề cá), đồng thời các hộ nông dân được sự hỗ trợ rất hiệu quả của hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, các hợp tác xã này còn tiếp nhận tối đa các hỗ trợ của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ các liên kết với doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập quốc tế về thương mại.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là trong số những hợp tác xã đã thành lập thì có nhiều hợp tác xã chưa thực sự hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, nhiều người, hộ cá thể chưa nhận thức được cần làm hợp tác xã hay không. Thách thức tiếp theo là chính quyền, cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới; thách thức cuối cùng là năng lực của cán bộ chưa thực sự đáp ứng được.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, nguyên nhân cấp ủy và người dân chưa thực sự quan tâm tới hợp tác xã kiểu mới là do quan niệm kinh tế hộ vẫn còn sức sống, chưa cần có hợp tác xã thì vẫn phát triển tốt nên không có áp lực để hình thành hợp tác xã. Bên cạnh đó, cấp ủy chưa thực sự bức xúc trước cái nghèo của người dân nên chưa có sự quyết tâm hình thành hợp tác xã kiểu mới.

Cùng với đó, thu nhâp lao động của nông nghiệp chưa bằng 1/3 thu nhập của công nhân và người làm dịch vụ. Chính vì vậy, vấn đề xã hội đặt ra 50% dân số là nông dân có thu nhập bằng 1/3 của những người còn lại. Do đó, nông dân cần liên kết với doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, song mỗi doanh nghiệp không thể liên kết trực tiếp với hàng vạn hộ nông dân riêng lẻ.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa. Song các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm không thể giám sát trực tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ với diện tích đất canh tác bình quân không quá 1 ha mỗi hộ.

Đồng thời nông dân cần ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhưng các tổ chức nghiên cứu, dịch vụ khoa học - công nghệ không thể hướng dẫn trực tiếp cho hàng triệu hộ riêng lẻ với diện tích đất canh tác bình quân không quá 1 ha và nuôi trồng những loại cây, con khác nhau.

Để hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phải có giải pháp về truyền thông, truyền thông cho nông dân và truyền thông cho lãnh đạo. “Mặt trận Tổ quốc, Liên minh Hợp tác xã và Bộ Nông nghiệp nên tổ chức Hội nghị biểu dương các hợp tác xã kiểu mới để phổ biến kinh nghiệm cho người nông dân”.

Đặc biệt, để các hợp tác xã phát triển mạnh hơn nữa, Liên minh Hợp tác xã phải dựa vào 5 phương thức kiểm tra: kiểm tra lo đầu vào, kiểm tra lo đầu ra, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kiểm định chất lượng và xác định xuất xứ hàng hóa.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Trong năm 2017, Liên minh Hợp tác xã sẽ tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững. Cùng đó, xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình điểm để phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi vùng miền.

Mặt khác, Liên minh Hợp tác xã tập trung đánh giá kết quả xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã tại cá điểm xây dựng nông thôn mới. Củng cố các hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển. Phấn đấu đến cuối năm 2017 thành lập mới 4.200 hợp tác xã và 25-30 Liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững.

Uyên Hương (TTXVN)