03:15 16/03/2015

Kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 – 2015) đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần An Khánh.

Tại kỳ họp bất thường tổ chức ngày 16/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 – 2015) đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V đối với ông Trần An Khánh.

Ông Trần An Khánh. Ảnh: khanhhoa.gov.vn


Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Xuân Thân.


Ông Trần An Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa điều động và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010 – 2015, kể từ ngày 2/3/2015.


Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu ông Lê Xuân Thân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Lê Xuân Thân sinh ngày 2/5/1961, trình độ chuyên môn Tiến sĩ luật học. Kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Đào Công Thiên sinh ngày 10/6/1962, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế.Tiên Minh (TTXVN)