11:21 13/11/2018

Kiểm tra việc thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền' tại Hòa Bình

Chiều 13/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền" 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh báo cáo với Đoàn công tác của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về “Năm Dân vận chính quyền” được triển khai sớm, nghiêm túc. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền đối với từng việc làm cụ thể.

Nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như: Kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; đời sống người dân tiếp tục phát triển; tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp chuyển biến tích cực, ngân sách tăng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình đạt gần 30%, đứng thứ hai trong khu vực phía Bắc. Đặc biệt, 90/191 xã đạt tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% (hơn mức cả nước); tỉnh không có điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, sự nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, công tác tiếp dân, đối thoại, giải trình, công khai, minh bạch.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đánh giá cao việc Hòa Bình thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để người dân tham gia vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mô hình tự quản tốt cần nhân rộng, đã có sự thay đổi về nhận thức, hành động của bộ máy chính quyền, cán bộ công chức và quan tâm đến sự hài lòng của người dân.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân. Thủ tục hành chính cần đơn giản, thời gian ngắn gọn và cách thức phải thuận lợi, tạo môi tường để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, cần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,4%. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,3% . Đối với cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ 78,75%, nông, lâm thủy sản 21,25%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 54.191 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 28,3%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18% tổng số toàn tỉnh; hộ cận nghèo 14,88%...

Về công tác dân vận, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.588 mô hình dân vận khéo (tăng 496 mô hình so với năm 2017); 108 mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa đã được nhân rộng.

Tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu lợi ích của việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, nhất là phương án của đề án sáp nhập, từ đó vận động cán bộ, đoàn viên, đảng viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện Hòa Bình đã sáp nhập 82 thôn, xóm thành 41 thôn, xóm, sáp nhập 39 tổ dân phố thành 19 tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm được 60 thôn, xóm, tổ dân phố.

Tin, ảnh: Nhan Sinh (TTXVN)