10:17 20/10/2021

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI

Nhiệm kỳ 2018-2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Đây là thành công mang tính dấu ấn, phát huy được truyền thống hợp tác quốc tế tốt đẹp của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức