11:08 16/11/2012

Khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá

Nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh các ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất quy định hỗ trợ đầu tư vào những lĩnh vực này.

Nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh các ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất quy định hỗ trợ đầu tư vào những lĩnh vực này.


Theo đó, những nhà đầu tư có dự án đầu tư vào ngành dệt may, da giày, mây tre lá sẽ được hưởng ưu đãi khi sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là 20 người; đối với vùng nông thôn phải là dự án giải quyết trên 200 lao động cho ngành dệt may, da giày; 100 lao động cho ngành mây tre lá và vùng miền núi phải là dự án giải quyết từ 20 lao động trở lên.

 

Riêng đối với ngành mây tre lá thì dự án đầu tư phải đảm bảo có công nghệ thân thiện và không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi về mặt bằng, hỗ trợ về đào tạo lao động; xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; hỗ trợ về tín dụng đầu tư và khuyến khích phát triển thị trường.


Ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc đưa ngành may về nông thôn là một trong những cách tốt nhất huy động nguồn lực xây dựng khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam, trong đó trọng tâm là các xã nông thôn mới.

 

Do vậy, để thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các chính sách về đất đai, mặt bằng, thuế, tín dụng, đào tạo lao động... nhằm tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực và phát triển sản xuất, thị trường tiêu thụ ổn định; giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

 

Nguyễn Sơn