05:09 14/05/2012

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển công chức

Đây là một trong những nội dung sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT - BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ - CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đây là một trong những nội dung sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT - BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ - CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Dự thảo Thông tư sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan.


Dự thảo nêu rõ khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ - CP.

 

Riêng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ quan sử dụng công chức xây dựng trên cơ sở bản mô tả công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, các kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức của vị trí dự tuyển. Ngoài các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ - CP, cơ quan quản lý công chức không tự quy định thêm các loại đối tượng ưu tiên khác.


Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài nếu bảo đảm các điều kiện dự tuyển công chức, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

 

Người có kinh nghiệm công tác đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian tốt nghiệp đại học và làm công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cũng được xem xét tiếp nhận tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển...


Bộ Nội vụ cho biết đã nhận được ý kiến phản ánh về một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 13/2010/TT - BNV. Đây chính là lý do Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT - BNV, trong đó nội dung chính tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và quy định về việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức.

Ngọc Kiên