08:18 01/08/2019

Khẩn trương hoàn thành chấm phúc khảo để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản khẩn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của thí sinh sau phúc khảo. 

Theo đó, đến nay, một số ít tỉnh chưa hoàn thành công tác chấm phúc khảo, Bộ đề nghị khẩn trương hoàn thành việc chấm phúc khảo và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả phúc khảo để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển, có thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo, Sở Giáo dục và Đài tạo phải thông báo để tất cả thí sinh biết: nếu có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, cần đến ngay các điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu (kể cả thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi biết điểm phúc khảo nay thay đổi điểm cần điều chỉnh lại). Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp thông tin, báo cáo Bộ để kịp thời giải quyết.

Bên cạnh đó, các Sở tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác lên hệ thống Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu (quên phiếu) không nhập.

Tất cả các công việc trên cần kết thúc trước 17 giờ ngày 2/8.

Việt Hà (TTXVN)