07:11 30/07/2021

Khả năng tư duy tổng hợp và một phương pháp làm việc khoa học

Mỗi cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy về công tác tuyên truyền, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, khả năng tư duy tổng hợp và một phương pháp làm việc khoa học.

Chú thích ảnh
Ngành Tuyên giáo Hải Phòng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Sáng 27/5, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 83 giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên tham gia lễ xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phòng Tổng hợp là điểm sáng về sự tiên phong, đoàn kết, gương mẫu của ngành Tuyên giáo. Phòng vinh dự là một trong 2 tập thể của thành phố Hải Phòng vừa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng hợp là phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lĩnh vực tổng hợp, điều phối, tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng; đầu mối tham mưu phụ trách các lĩnh vực tài chính, văn thư, lưu trữ, phục vụ.

Đối với công tác tham mưu, giúp việc tổ chức quán triệt, thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố, Phòng Tổng hợp đã chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện, tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền sâu rộng, nghiêm túc chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố. 

Cùng đó, phòng tham mưu, giúp việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các dịp sơ kết hàng năm; Tham mưu, triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước và thành phố như: Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (2/9/1969 - 2/9/2019); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946 - 20/10/2021)…

Phòng Tổng hợp cũng đã tham mưu, giúp việc lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy và đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW định kỳ hàng năm; biểu dương các điển hình tiên tiến; phối hợp tham mưu tổ chức điều tra xã hội học nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Không chỉ làm tốt công tác tham mưu, giúp việc tổ chức quán triệt, thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng còn thực hiện rất bài bản, khoa học công tác tham mưu tổng hợp cũng như nghiên cứu khoa học. 

Theo Phó phòng phụ trách Nguyễn Văn Duẩn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phòng đã chủ động đề xuất tham mưu tổ chức thực hiện thành công các đề tài, đề án trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay được áp dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong toàn thành phố và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo nói riêng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố nói chung. 

Trong nhiều đề tài, đề án, phòng đã chủ trì, phối hợp thực hiện phải kể đến đề án "Đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020" hoàn thành năm 2016; Đề án "Vị trí việc làm và cơ cấu ngành công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy" hoàn thiện năm 2017; năm 2020 đề xuất xây dựng Đề án về "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Đề án sẽ là căn cứ tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đánh giá về Phòng Tổng hợp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho biết, bám sát yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo của lãnh đạo Ban, phòng đã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tập thể lãnh đạo Ban tập trung tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo hàng năm và 6 tháng đầu năm 2021. 

Nổi bật là phòng đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, Thông tri 36-TT/TU tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trọng tâm là công tác tuyên truyền phục vụ đại hội; nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo cho sự thành công đại hội các cấp. Tập thể Ban và 9 cá nhân thuộc Ban được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, trong đó, có 3 cá nhân thuộc phòng.

Điểm nổi bật nữa là phòng đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. 

Phạm Văn Đại, sinh năm 1992, Thạc sĩ Ngữ Văn, chuyên ngành Lý luận Văn học chia sẻ, là một đảng viên, một cán bộ trẻ, Đại rất vinh dự khi được lãnh đạo Ban trao cơ hội để anh được làm việc, cống hiến và trưởng thành trong một môi trường làm việc đặc thù của công tác tư tưởng, của công tác xây dựng Đảng với bề dày truyền thống 91 năm. Đây còn là niềm tự hào nhưng cũng là thử thách để Đại không ngừng học hỏi các thế hệ đi trước, để sớm tiếp cận với các công việc thuộc lĩnh vực tổng hợp, nhất là trong việc tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

"Được làm việc tại Ban và Phòng Tổng hợp tôi nhận thấy mình có cơ hội được trau dồi chuyên môn, được tiếp cận với nhiều lĩnh vực hơn, được cọ xát ở cả công việc và kỹ năng, nhất là kỹ năng tham mưu, đề xuất, kỹ năng tổng hợp trong công tác tư tưởng, kỹ năng phối hợp, kỹ năng đối ngoại... Đó là điểm đặc biệt mà ở những môi trường khác ít có được", Phạm Văn Đại nói.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)