03:03 26/03/2013

Kết nạp Đảng cho gần 7.200 đoàn viên ưu tú

Trên 10.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu trong đó gần 7.200 đoàn viên đã được lựa chọn đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là kết quả của cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, do Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai thực hiện từ năm 2004 đến nay.

Trên 10.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu trong đó gần 7.200 đoàn viên đã được lựa chọn đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là kết quả của cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, do Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai thực hiện từ năm 2004 đến nay. Cuộc vận động đã tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên và thực hiện tốt vai trò của đảng viên trẻ. Đáng chú ý, trên 60% số đảng viên mới được kết nạp là người dân tộc thiểu số.


Để cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đạt kết quả cao, Tỉnh đoàn Lai Châu đã đẩy mạnh và cụ thể hóa bằng nhiều phong trào như: Phong trào “Tuổi trẻ Lai Châu học tập và làm theo Bác”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”; “Tuổi trẻ Lai Châu tự hào tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng” và “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”. Từ các phong trào trên đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú để giới thiệu và kết nạp vào Đảng được duy trì ổn định.

 

Quang Duy