10:19 31/10/2018

Huy động thành công gần 700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 31/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu Chính phủ gọi thầu tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả phiên đấu thầu đã huy động được 699 tỷ đồng. 

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 275 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,2%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/10/2018). 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 424 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,95%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/10/2018). 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu. 

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 127.127 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX.

Văn Giáp (TTXVN)