04:12 13/04/2020

Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Đội phản ứng nhanh

Tại Đội phản ứng nhanh, trừ hoạt động tiếp xúc trực tiếp với người bệnh COVID-19, mọi hoạt động khác đều sử dụng khẩu trang y tế.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức