10:20 09/10/2014

Hợp tác xúc tiến du lịch làng nghề Hà Nội

Nhằm phát huy tối đa và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có về du lịch làng nghề của Thủ đô Hà Nội, ngày 9/10, tại Hà Nội, Sở VHTTDL và Sở Công Thương Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác về xúc tiến du lịch làng nghề.

Nhằm phát huy tối đa và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có về du lịch làng nghề của Thủ đô Hà Nội, ngày 9/10, tại Hà Nội,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (VHTTDL) và Sở Công Thương Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác về xúc tiến du lịch làng nghề.


Lãnh đạo hai sở VHTTDL và Công thương Hà Nội ký hợp tác xúc tiến về du lịch làng nghề Hà Nội


Theo đó, hai Sở sẽ tăng cường phối hợp đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy du lịch làng nghề Hà Nội phát triển, góp phần phát triển Hà Nội thực sự trở thành một trung tâm du lịch làng nghề lớn của cả nước và khu vực. Bên cạnh tăng cường trao đổi thông tin, hai sở phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện trong nước và quốc tế nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá rộng rãi về du lịch làng nghề; tăng cường tìm kiếm cơ hội nhằm thu hút đầu tư để phát triển loại hình du lịch làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, làng nghề, nghệ nhân tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, củng cố uy tín và thị phần của du lịch làng nghề Hà Nội trên thị trường du lịch trong nước, khu vực và quốc tế.


Hai Sở VHTTDL và Sở Công thương đẩy mạnh liên kết tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức gắn với hoạt động du lịch và làng nghề, nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng dịch vụ cho đối tượng tham gia. Phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư và khách du lịch về ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch làng nghề.


XC