11:22 29/11/2016

Họp mặt đồng bào các dân tộc, chức sắc tôn giáo

Ngày 29/11, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt hơn 600 đại biểu là cán bộ hưu trí, người uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, người tu hành các tôn giáo và cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Tham dự có ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Sóc Trăng tổ chức họp mặt đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ảnh: thst.vn

Tại buổi họp mặt các đại biểu được nghe Tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thuần trình bày về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam dưới góc nhìn khoa học và thực tiễn.

Thực tiễn cho thấy, các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo vùng Tây Nam Bộ đã trải qua hơn 300 năm liên kết thành khối thống nhất để đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ trù phú như hiện nay.

Theo ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, buổi họp mặt nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức để biết rõ hơn về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử khoa học và thực tiễn, để nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tỉnh Sóc Trăng nói riêng, đặc biệt giúp các đại biểu rõ hơn những vấn đề cơ bản liên quan đến lịch sử vùng đất Nam Bộ, làm cơ sở tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước;

Nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động đã và đang tìm cách để kích động chống phá Nhà nước ta, nhất là nhằm vào vấn đề dân tộc, tôn giáo đối với vùng Tây Nam Bộ...
Trung Hiếu (TTXVN)