09:17 11/09/2020

Hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sau 6 tháng hoạt động (từ tháng 3 đến 7/9/2020), Cổng DVCQG đã có hơn 11.000 hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung chủ yếu trong các tháng 7 và 8/2020 với khoảng 4.000 giao dịch, giá trị khoảng 5 tỷ đồng/tháng.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức