08:09 20/08/2019

Hồi sinh nghề 'nông dân băng' tại Nhật Bản

“Nông dân băng” là tên gọi vui của nghề đi khai thác, thu gom băng đá trong tự nhiên tại Nhật Bản, hiện còn rất ít người làm công việc này. 

Xem ghi nhận của Truyền hình Thông tấn về nghề truyền thống này tại Nhật Bản:

 

Thu Hằng/Báo Tin tức