03:21 09/03/2021

Hội nghị Trung ương 2 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức