11:16 12/11/2018

Học viện Hàng không Việt Nam giải thích về việc báo Tin tức nêu

Báo Tin tức vừa nhận được Công văn số 949/CV-HVHKVN do Giám đốc Nguyễn Thị Hải Hằng ký có nội dung về bài viết “Kết luận chính thức về hàng loạt sai phạm liên quan đến Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam”.

Để rộng đường dư luận, báo Tin tức đăng tải những giải thích của Học viện Hàng không Việt Nam về nội dung Kết luận thanh tra (phần trích dẫn Kết luận thanh tra là của Học viện HKVN) như sau:

Về vấn đề hợp tác của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hàng không

Kết luận thanh tra viết: 132 triệu đồng là số tiền thuê mặt bằng, điện nước năm 2017. Số tiền 1,036 tỷ đồng là số tiền thuê mặt bằng, điện nước… từ năm 2012 đến tháng 6/2018 (thời điểm thanh tra).

Giải thích: Trung tâm ALI hợp tác với Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ giáo dục ESCC từ tháng 9/2016. Từ khi thành lập đến hết năm 2017, số tiền thuê mặt bằng và điện nước đã được nộp đủ (132 triệu đồng). Số tiền còn lại là nợ lũy kế từ năm 2012, trước thời điểm Giám đốc Học viện Hàng không nhậm chức (tháng 12/2015) và khoản tiền từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 trung tâm chưa nộp về Học viện (do theo qui định, số tiền này sẽ nộp về vào thời điểm cuối năm). Số tiền này liên quan đến nhiều người, ở các thời điểm khác nhau nên giám đốc mới không phải là người trực tiếp gây nên hậu quả, chỉ là thừa hưởng trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Vấn đề 1,5 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ bãi xe, căng tin

Kết luận thanh tra viết: Tổ dịch vụ được thành lập năm 2016 trên cơ sở đề xuất của các phòng tham mưu với mục tiêu khai thác các dịch vụ phi đào tạo đạt hiệu quả kinh tế cao trong Học viện; yêu cầu chỉ tiêu cần đạt là nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế lên 30% so với năm 2015.

… Theo số liệu của Phòng Tài chính kế toán - Học viện HKVN, số thu nộp tiền bãi xe, căng tin là 574.545.455 đồng, số thu nộp các năm 2016 và 2017 là 1.543.336.366  đồng, bình quân đạt 771.668.183 đồng, bằng 134,31% so với trước thời điểm thành lập (năm 2105).

… Theo báo cáo hoạt động thu chi của Tổ phục vụ không được chuyển về phòng Tài chính kế toán của Học viện kịp thời, nên Phòng Tài chính chỉ ghi nhận số nộp theo nghĩa vụ về Học viện, chưa có ghi chép toàn bộ doanh thu, chi phí của Tổ phục vụ… (trang 5 - Kết luận nội dung tố cáo số 11985/KL-BGTVT).

Giải thích: Số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đã nộp về Phòng Tài chính - Kế toán của Học viện. Nhưng các chứng từ thu - chi của tổ dịch vụ chưa được chuyển về Phòng Tài chính kịp thời.

Vấn đề khoản thu từ trung tâm đào tạo phi công

Kết luận thanh tra viết: Theo báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hồng Phong - Nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo phi công ngày 10/8/2018, xác định ông Nguyễn Hồng Phong theo chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính kế toán Học viện HKVN, ông Phong đã chỉ đạo bà Bùi Thị Thảo - kế toán chuyển về Ngân hàng ngoại thương TP.Hồ Chí Minh số tiền là 328.207.587 đồng (tài khoản của Học viện HKVN). Theo báo cáo giải trình của bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện HKVN, bà Hằng không biết sự việc và không chỉ đạo sự việc này (Trang 7 - Kết luận nội dung tố cáo số 11985/KL-BGTVT).

Giải thích: Thứ nhất, cũng trong Kết luận, quá trình ký hợp đồng cho thuê tài sản (thuê vị trí đặt trạm viễn thông) được ký kết vào ngày 19/9/2015, thực tế khoản thu này phát sinh từ nhiều năm trước đó (từ năm 2012), trước khi bà Nguyễn Thị Hải Hằng được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện HKVN. Bà Hằng không được bàn giao nội dung này nên không có bất kỳ chỉ đạo nào do Trung tâm đào tạo phi công được đặt tại sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa. Thứ hai, ông Nguyễn Hồng Phong đã lập hệ thống sổ sách ghi nhận doanh thu - chi phí và đã chuyển số dư lũy kế vào tài khoản của Học viện theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính kế toán.

Cũng trong Kết luận xác minh tố cáo, mục II.1 - trang 13 có đánh giá về các đơn tố cáo: “Kết quả xác minh tố cáo cho thấy: Các đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, và gần đây xuất hiện đơn tố cáo có danh, nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện HKVN, khả năng có nhiều yếu tố nội bộ, những cá nhân vì mất quyền lợi và lợi ích vốn được hưởng lợi từ cơ chế cũ…”. Trong Kết luận nêu rõ các tồn tại trong quá trình quản lý tài chính từ các thời kỳ trước đến nay chưa giải quyết được, và Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN phải tích cực giải quyết dứt điểm. Học viện HKVN đã mời công ty tư vấn tài chính vào hỗ trợ xác định các vấn đề này cùng với các giải pháp theo đúng qui định của pháp luật.

V.T/Báo Tin tức