04:20 27/04/2021

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thực chất

Ngày 27/4, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị. 

Trong 5 năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, đi vào nền nếp trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Nhiều cấp ủy, đơn vị, đảng viên đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã chú trọng học tập, rèn luyện, nêu gương thực hành phong cách, tác phong làm việc theo Bác, “làm theo” với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao.
 
Tại Phú Yên, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập làm theo tấm gương của Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, nổi bật là việc đã cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng việc triển khai sâu rộng, có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Sau 7 năm thực hiện mô hình, toàn tỉnh đã huy động 201,6 tỷ đồng giúp đỡ 62 xã, thôn, buôn, 13.338 hộ khó khăn, hộ nghèo; đã có 3.346 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, 12.762 học sinh được giúp đỡ tiếp tục đến trường…
 
Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, đề xuất cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn, buôn khó khăn, cán bộ, đảng viên công chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc. 

Dịp này, Đảng ủy xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; 16 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)