10:15 18/10/2019

Hổ Tasmania xuất hiện trở lại

Hổ Tasmania quý hiếm , được cho đã tuyệt chủng hơn 80 năm trước nhưng các tài liệu Australia mới công bố cho thấy cá thể loài này được nhìn thấy trong vài năm trở lại đây.

Theo Vnews