07:18 14/07/2016

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ hiện đại như thế nào?

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Mỹ và Hàn Quốc đã thông báo triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao nhằm đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trung tâm tư liệu - TTXVN