11:02 11/11/2018

HĐND Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 37 lãnh đạo chủ chốt

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa 14 sẽ lấy phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm đối với 37 chức danh là lãnh đạo chủ chốt của hai khối HĐND và UBND thành phố Hà Nội… Dự kiến kỳ họp diễn từ ngày 3 đến 7/12.

Chú thích ảnh

Cụ thể, 37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong 2 khối là HĐND và UBND. Khối HĐND có 8 chức danh, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng ban và Chánh văn phòng. Trong khi đó khối UBND có 29 chức danh gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, giám đốc các sở, chánh văn phòng.

Riêng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ mới được bổ nhiệm, chưa trình HĐND bầu nên chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm.

Theo thông báo của HĐND Hà Nội, kỳ họp còn thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm.

HĐND Hà Nội xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề. Đồng thời, HĐND TP sẽ xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề.

 

XC/Báo Tin tức