02:18 09/02/2017

Hậu Giang điều chỉnh giảm quy mô xả thải tại dự án Nhà máy giấy Lee & Man

Ông Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, cho biết thực hiện thông báo số 08/TP - BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hậu Giang đang phối hợp thực hiện điều chỉnh nhiều hạng mục tại dự án Nhà máy giấy Lee & Man của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Theo đó, Hậu Giang yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy giấy Lee & Man để khắc phục các nội dung chưa phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước theo hướng điều chỉnh quy mô xả thải từ 50.000m3 giảm xuống 20.000m3.


Trước mắt, tỉnh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam dừng vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy cho đến khi hoàn thành thực hiện các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, cũng như điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước và rà soát công nghệ xử lý nước thải.


Đầu tháng 1/2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam có thông báo và xin phép vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy. Tổ công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các sở, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành giám sát việc vận hành thử nghiệm này, tuy nhiên không thu được mẫu nước hay không khí để phân tích.


Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam đã cam kết tạm dừng vận hành thử nghiệm có tải dự án nhà máy sản xuất giấy nhưng Tổ giám sát giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập vẫn hoạt động và sẽ được giải thể khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo các đánh giá tác động môi trường của dự án.

Phạm Duy Khương