10:00 11/10/2018

Hà Nội giảm số lượng loa phường, lắp thay thế thiết bị thông minh

Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) Hà Nội đang tiến hành khảo sát giảm số lượng loa và cụm loa tại các phường thuộc quận và triển khai thiết bị thông minh thay thế loa phường. Cuộc khảo sát sẽ tiến hành đến ngày 25/10/2018.

Chú thích ảnh
Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội lấy ý kiến trên Cổng Hà Nội

Thực hiện Đề án 5133 về sắp xếp và nâng cao chất lượng truyền thanh phường (loa phường), hệ thống loa phường tại các quận Hà Nội đã tạm dừng phát thanh và chỉ phát khi có việc khẩn cấp như phòng cháy chữa cháy, phòng dịch...

Hiện các phường thuộc quận duy trì từ 5-10 cụm loa, 2 loa/cụm (tương ứng 10-20 loa/phường). Hệ thống loa phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh. Sau một năm thực hiện Đề án 5133, hệ thống loa phường đang cần có phương án chính thức sắp xếp lại hoạt động, số lượng. Do đó, UBND thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, xây dựng “Phương án sắp xếp đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trong khi đó, việc thí điểm thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường được UBND thành phố cho phép thực hiện đến tháng 1/2018. Phạm vi thí điểm là 200 hộ trên địa bàn 4 phường: Kim Mã, Thành Công (quận Ba Đình), Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), Yên Hòa (quận Cầu Giấy), mỗi phường thí điểm tại 50 hộ gia đình.

Tuy nhiên, do tiến độ lắp đặt thí điểm, một số hộ gia đình được tiếp cận thiết bị thông minh của Viettel từ cuối tháng 12/2017, nên việc sử dụng thiết bị được tiếp tục thực hiện đến hết tháng 3/2018. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình có thêm thời gian sử dụng thiết bị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị UBND các quận phối hợp, Viettel và MobiFone hỗ trợ thiết bị, sim, kỹ thuật đến khi UBND thành phố quyết định phương án chính thức.

Trong thời gian này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND các quận, phường, Viettel và MobiFone khảo sát, lấy ý kiến các hộ gia đình được sử dụng thiết bị thông minh. Nội dung khảo sát, lấy ý kiến tập trung vào 2 nhóm chính: Giảm số lượng loa và cụm loa tại các phường thuộc quận và triển khai thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường.

Đây là những căn cứ để Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố xem xét, phê duyệt “Phương án sắp xếp đài truyền thanh xã, phường, thị trấn”, “Phương án triển khai thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường” và “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin cơ sở, trong đó có hoạt động của đài truyền thanh.

 

Xuân Cường/Báo Tin tức