04:19 27/04/2021

Hà Nội công bố danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Hà Nội đã công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại 30 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 27/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đã ký Quyết định số 86/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách chi tiết xin xem tại đây.

Danh sách này căn cứ trên cơ sở Quyết định số 14/QĐ-UBBC, ngày 9/2/2021 của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn danh sách 160 người có tín nhiệm 100% đưa vào danh sách, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Về trình độ, số người ứng cử là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có 27 người (16,87%); thạc sĩ 81 người (50,62%); đại học, cao đẳng 49 người (30,62%)...

Về cơ cấu, nữ có 62 người (38,75%); tái cử 53 người (33,13%); dân tộc 4 người (2,5%); tôn giáo 4 người (2,5%); người ngoài Đảng 23 người (14,38%)...

Danh sách 5/160 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

2. Bà Vũ Thu Hà, sinh năm 1972, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội.

3. Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1966, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội.

5. Ông Vũ Đăng Định, sinh năm 1976, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức