05:18 26/05/2020

Hà Nội cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư cho gần 8 triệu người

UBND Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0), đặc biệt là hệ thống dữ liệu liên quan đến dân cư.

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, quận Thanh Xuân. Ảnh: Đỗ Phương Anh/TTXVN.

Theo đó, Hà Nội đang thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh (trong đó có Trung tâm phục vụ hành chính thành phố) phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính.

Hà Nội đã hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt lõi theo hướng tập trung, tích hợp tại Trung tâm dữ liệu, làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, từng bước hình thành dữ liệu lớn (Bigdata) đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia.

Thành phố cũng đang duy trì các hệ thống thống thông tin, CSDL chuyên ngành. Đáng chú ý là hình thành xây dựng CSDL dân cư do Công an thành phố cập nhật thông tin quản lý cho gần 8 triệu người dân. Trong đó, có 7.115.014 nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối, không sót lọt nhân khẩu.

Công tác phối hợp và chia sẻ các trường thông tin, dữ liệu của CSDL dân cư được đẩy mạnh để phục vụ kết nối, chia sẻ CSDL dân cư với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng việc tăng cường liên thông, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) phục vụ công dân, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế...

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện CSDL quản lý doanh nghiệp của thành phố và hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; xây dựng CSDL quản lý doanh nghiêp của thành phố, tích hợp dữ liệu với phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện phục vụ quản lý, theo dõi, chia sẻ thông tin cho các cơ quan, đơn vị.

Hà Nội cũng hình thành kết nối liên thông giữa thành phố với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phối hợp trang bị máy tính và lắp đường truyền cho 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT công lập; chuẩn hóa danh mục dùng chung về thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và kết nối chuyển dữ liệu hàng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định của cơ quan BHXH; kết nối Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống một cửa điện tử để liên thông giải quyết các nhóm DVC TT lĩnh vực đăng ký khai sinh.

Sở Tài chính cập nhật, hình thành CSDL tài chính thống nhất, tập trung, tích hợp các hệ thống thông tin gồm: Quản lý về giá, quản lý tài sản công; quản lý đầu tư liên ngành; quản lý ngân sách và kho bạc trên địa bàn Thành phố (TABMIS); đã kết nối CSDL ngành Hải quan, Kho bạc… đảm bảo liên thông hệ thống từ Trung ương đến Thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Xây dựng Chính quyền điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân. Thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông ký thỏa thuận hợp tác an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND thành phố đề nghị các Bộ, ngành sớm tham mưu Chính phủ ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch về xây dựng Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng,... giai đoạn 2021-2025 để các tỉnh, thành phố có cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

XC/Báo Tin tức