05:23 22/05/2015

Gửi và nhận tin nhắn từ đầu số ngắn khi roaming

Hỏi: Tôi chuyển vùng ra nước ngoài thì có nhắn đi và nhận được tin nhắn từ các đầu số ngắn dịch vụ hay không?


-Quý khách vẫn nhận tin nhắn bình thường từ các đầu số ngắn dịch vụ cơ bản, dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel và từ đầu số dịch vụ do các CP hợp tác với Viettel đầu số 6xxx, 7xxx, 8xxx…


Chiều gửi tin nhắn đi sẽ phân biệt giữa thuê bao trả trước và trả sau. 


Cụ thể: