02:22 06/02/2016

Gửi anh nơi Trường Sa


Biết Tết anh chẳng thiếu gì

Trường Sa con sóng thầm thì ngày đêm

Nhớ nhung một chút hoa thềm

Của riêng gửi tặng giọt mềm tới anh

Đào vườn ủ lửa để dành

Mẹ con chăm chút nắng hanh, mưa dầm

Thơm hương đất mẹ ngàn năm

Chuyển qua nơi đảo thì thầm thương anh

Gạo ngon chắt bão, mưa hành

Bảy mươi mẹ vẫn chòng chành đồng sâu

Quà quê gửi chút tình sâu

Bình yên biển đảo mong cầu tình em.

Bùi Vũ Liêm