06:16 26/06/2020

GS.TS Phan Đăng Nhật - nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về sử thi

Ngày 24/6/2020, giới nghiên cứu văn hóa, bạn bè và gia đình đã tiễn biệt GS, TSKH Phan Đăng Nhật - nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam về sử thi.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức