10:11 29/10/2020

GS1 Hồng Kông và HKABAEIMA hợp tác để nâng cao tiêu chuẩn và dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach  – GS1 Hồng Kông – GS1 Hồng Kông đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với HKABAEIMA ((Hong Kong Alliance for Built Asset & Environment Information and Management Associations tạm dịch: Liên minh Các hiệp hội quản lý thông tin tài sản xây dựng & môi trường Hồng Kông) là Chi nhánh Hồng Kông của buildingSMARTSMART. Theo đó, hai bên sẽ cho phép ngành xây dựng được hưởng lợi từ chuyên môn tổng hợp của cả hai tổ chức, thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn và dịch vụ mà họ cung cấp.

Bà Anna Lin, Giám đốc điều hành (CEO) của GS1 Hồng Kông (trong ảnh ngồi hàng đầu bên trái) và bà Ada Fung, Chủ tịch của HKABAEIMA (trong ảnh ngồi hàng đầu bên phải) tại lễ ký ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để nâng cao các tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng.

Thỏa thuận này tăng cường hơn nữa lợi ích của khả năng tương tác dựa trên tiêu chuẩn mở trong suốt chuỗi giá trị và vòng đời của tòa nhà và cơ sở hạ tầng, cũng như việc ứng dụng rộng rãi hơn thông tin sản phẩm kỹ thuật số. Với tầm nhìn và mục tiêu chung, mục tiêu của Biên bản ghi nhớ này là cùng nhau mở rộng bề rộng và chiều sâu của các tiêu chuẩn được phát triển và duy trì trong các cộng đồng tương ứng của họ.

Bà Ada Fung, Chủ tịch HKABAEIMA kiêm Chủ tịch Chi nhánh Hồng Kông của buildingSMART cho biết: “Là một tổ chức trung lập với nhà cung cấp và phi lợi nhuận dẫn đầu sự phát triển của các luồng thông tin kỹ thuật số mở trên nền kinh tế tài sản xây dựng, chúng tôi đề cao tầm nhìn của buildingSMART để mang lại lợi ích đầy đủ từ các cách thức hoạt động kỹ thuật số trong ngành tài sản xây dựng. Chúng tôi đề cao Tầm nhìn của HKABAEIMA nhằm thúc đẩy cộng tác xã hội để quản lý thông tin thông minh hơn trên tài sản và môi trường được xây dựng. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với GS1 Hồng Kông để thúc đẩy các biên giới của ngành tài sản xây dựng, giúp kích hoạt chuyển đổi kỹ thuật số cho sự phát triển Thành phố thông minh”.

Bà Anna Lin, Giám đốc điều hành (CEO) của GS1 Hồng Kông nhận xét: “Các tiêu chuẩn GS1 về nhận dạng và trao đổi dữ liệu sản phẩm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, cho phép khả năng tương tác giữa các tác nhân trong quy trình BIM (Building Information Modeling -mô hình hóa thông tin xây dựng). Các tiêu chuẩn này xây dựng nền tảng cho khả năng truy xuất nguồn gốc trong vòng đời của vật liệu xây dựng, hỗ trợ ngành xây dựng xác thực tốt hơn, tăng cường tuân thủ và tăng tính bền vững. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với HKABAEIMA trong việc tăng cường các tiêu chuẩn mở và khả năng tương tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực xây dựng của Hồng Kông”.

Thông tin về GS1 Hồng Kông

Được thành lập bởi Phòng Thương mại Hồng Kông vào năm 1989, GS1 Hồng Kông là chi hội địa phương của GS1®, một tổ chức phi lợi nhuận, tiêu chuẩn phát triển và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu dễ thực hiện cho doanh nghiệp để xác định duy nhất, nắm bắt chính xác và tự động chia sẻ thông tin quan trọng về sản phẩm, vị trí và nội dung. Có trụ sở chính đặt tại Brussels, Bỉ, GS1 có 115 hội viên quốc gia phục vụ 150 nền kinh tế trên toàn cầu.

Sứ mệnh của GS1 Hồng Kông là trao quyền cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả, an toàn, tính xác thực và bền vững trên nhiều lĩnh vực và tạo điều kiện kết nối thương mại thông qua việc cung cấp đầy đủ các nền tảng, giải pháp và dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của GS1 Hồng Kông.

Hiện tại, GS1 Hồng Kông có khoảng 8.000 thành viên doanh nghiệp bao gồm gần 20 ngành bao gồm hàng tiêu dùng bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, may mặc, logistics, thông tin và công nghệ.

Để biết thêm thông tin về GS1 Hồng Kông, hãy truy cập www.gs1hk.org.

Thông tin về HKABAEIMA

Liên minh Các hiệp hội quản lý thông tin tài sản xây dựng & môi trường Hồng Kông (HKABAEIMA) được thành lập bởi ba hiệp hội là Hiệp hội Hệ thống thông tin địa lý Hồng Kông (Hong Kong Geographic Information System Association – HKGISA), Viện Quản lý thông tin xây dựng và dân dụng Hồng Kông (Hong Kong Institute of Civil and Building Information Management – HKICBIM) và Viện Mô hình hóa thông tin xây dựng Hồng Kông (Hong Kong Institute of Building Information Modelling – HKIBIM)] chuyên về quản lý thông tin cho các ngành tài sản xây dựng và môi trường.

Liên minh tạo thành một nền tảng để tập hợp tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thông tin để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển luồng thông tin liên ngành, nhằm tích hợp tốt hơn việc sử dụng thông tin trong ngành tài sản xây dựng của liên minh/ Đồng thời, hiện thực hóa toàn diện xã hội, môi trường và kinh tế lợi ích của cơ sở hạ tầng có thể chia sẻ mở và xây dựng thông tin tài sản vào các quy trình thương mại và thể chế trên toàn thế giới.

Hiện tại, HKABAEIMA kiêm Chi nhánh Hồng Kông của buildingSMART có hơn 30 thành viên là các tập đoàn, tổ chức giáo dục hoặc hiệp hội. GS1 Hồng Kông là một trong những thành viên doanh nghiệp của HKABAEIMA và các hiệp hội của HKABAEIMA hiện có hơn 2.000 thành viên kể từ khi được thành lập vào tháng 11 năm 2019.

Để biết thêm thông tin về HKABAEIMA, hãy truy cập www.hkabaeima.org

Media OutReach Corporate News