09:17 11/09/2018

Giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng

Ngày 11/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã triệu tập đại diện các sở, ngành, cơ sở y tế trên địa bàn để bàn và triển khai giải pháp giảm tải cho các bệnh viện và cơ sở y tế.

Theo đại diện Sở Y tế Đà Nẵng, muốn giảm tải cho các bệnh viện, thành phố cần đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho các chuyên khoa ung bướu, ngoại – chấn thương, tim mạch, sản nhi và các trung tâm y tế quận huyện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao. Ngành y tế thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình; tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng. Cùng với đó, ngành y tế tăng cường công tác quản lý và nâng cao toàn diện chất lượng bệnh viện; khuyến khích xã hội hóa y tế, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập; thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập…

Với những giải pháp trên, ngành y tế Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện, nhất là các bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện Ung bướu); phấn đấu đến 2020 công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đạt từ 95-100%; giảm số lượng bệnh nhân khám của mỗi bác sĩ, phấn đấu mỗi bác sĩ chỉ khám 35 bệnh nhân/ngày làm việc; không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép giường tại tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế…

Phát biểu chỉ đạo về vấn đề giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố cơ bản đồng ý với những giải pháp giảm tải của ngành y tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao, ngành y tế, các đơn vị chức năng phải thực sự quyết tâm triển khai một cách quyết liệt mới thực hiện được. Trong đó, các đơn vị phải đề ra thời gian, lộ trình một cách cụ thể nhất trong việc khám chữa bệnh để thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Mỗi đơn vị, cơ sở y tế khi đề ra mục tiêu thì phải có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện hoàn thành một cách tốt nhất. Có kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đà Nẵng là địa phương có nhiều cơ sở y tế uy tín. Vì vậy, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục rà soát để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân của các tỉnh trong khu vực. Để giảm tải cho các cơ sở y tế, Sở Y tế cần liên kết, kết hợp với các bệnh viện tư nhân, bệnh viện Trung ương đứng chân trên địa bàn, đề ra mục tiêu rõ ràng trong việc phối kết hợp điều trị. Bên cạnh đó, ngành nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thực hiện việc khám bệnh đúng tuyến, tránh những trường hợp không cần thiết mà vẫn cứ khám bệnh vượt tuyến, gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Nguyễn Sơn (TTXVN)