07:16 22/07/2020

Giám sát an ninh nguồn nước tại tỉnh Điện Biên

Ngày 22/7, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Điện Biên nhằm giám sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác kiểm tra, giám sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập tại hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 13 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích ứng với mực nước dâng bình thường gần 60 triệu m3, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoa màu, thủy sản. Điện Biên đã xây dựng và đồng bộ hệ thống cấp nước cho thành phố Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 82%.

Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn hồ đập đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập theo quy định. Hệ thống đập, hồ chứa trên địa bàn thường xuyên được theo dõi, kiểm tra và thực hiện tốt quy trình vận hành điều tiết nước đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Người dân khu vực hạ du các hồ chứa được thông báo kịp thời thông tin của chủ hồ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra…

Trong công tác phát triển rừng đầu nguồn, tỉnh đã hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; cơ bản hoàn thành việc giao đất lâm nghiệp có rừng; tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng. Năm 2020, tỉnh Điện Biên dự kiến nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42,5%. Tỉnh cũng theo dõi thường xuyên diễn biến tài nguyên rừng và thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ quan tâm, sớm cho ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đảm bảo các điều kiện, thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án đã trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ xem xét bố trí, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Điện Biên thực hiện duy tu, sửa chữa một số công trình hồ chứa thủy lợi đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự án xây dựng chùm hồ chứa nước của tỉnh Điện Biên; bố trí đủ kinh phí cho tỉnh thực hiện đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng; xem xét điều chỉnh có chính sách hỗ trợ đặc thù cho hoạt động bảo vệ rừng, khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tại các tỉnh Tây Bắc...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác đã thông báo về tình hình triển khai các chương trình, dự án liên quan đến các kiến nghị của tỉnh Điện Biên; bổ sung các giải pháp về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác kiểm tra, giám sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập tại hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Điện Biên về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập, gắn với bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên cần có quy hoạch tổng thể và phân kỳ đầu tư phù hợp về thủy lợi và an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và an toàn hồ đập trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương phải chú trọng, đảm bảo công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng để giữ nước tại chỗ. Điện Biên cần tiến tới liên thông thủy lợi giữa các vùng, miền trên toàn tỉnh để chủ động tưới tiêu, điều hòa; trong đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ đập, địa phương cần chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật; trong công tác quản lý nguồn nước cần coi trọng, nâng cao giá trị tài nguyên nước, tiến hành phân cấp, phân quyền quản lý hợp lý hơn. Đối với các hồ đập đã xuống cấp, hư hỏng, phải triển khai sửa chữa, nâng cấp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa lũ.

Về các kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và gửi các bộ, ngành Trung ương xem xét, xử lý.

Trước đó, sáng 22/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng Đoàn công tác đã khảo sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, công tác quản lý an toàn hồ, đập tại hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), hồ Pá Khoang (xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ) và đập đầu mối Đại công trình thủy nông Nậm Rốm (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ).

Xuân Tiến - Xuân Tư (TTXVN)