07:07 06/07/2018

Giải quyết kiến nghị của công dân tỉnh Hải Dương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Dương (tỉnh Hải Dương) về thi hành bản án hành chính đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Dương, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương có đơn gửi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiến nghị, phản ánh việc Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chưa thi hành Bản án hành chính số 216/2016/HC-PT ngày 28/11/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy quyết định, văn bản của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản giữa Hợp tác xã in Minh Khai và Công ty Cổ phần in Hoa Lan.

Liên quan đến vụ việc này, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có ý kiến "Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ thi hành án của UBND đối với quyết định này theo quy định của Luật tố tụng hành chính".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Dương đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để giải quyết theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 26/1/2018 về việc thi hành bản án hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30/8/2018.

TTXVN/Báo Tin tức