08:21 08/08/2018

Gia Lai thực hiện tinh giảm trong ngành giáo dục và đào tạo 

Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai sáp nhập hơn 200 lớp học, giảm gần 60 trường học, đồng thời luân chuyển gần 200 cán bộ quản lý sang làm công tác giảng dạy.

 

Đó là kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai nhằm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất nhằm đảm bảo bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 8/8, ông Phạm Văn Căn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai có 17 huyện, thị xã, thành phố, tất cả các đơn vị này đã tiến hành dồn lớp, sáp nhập các trường Tiểu học vào Trung học cơ sở; một số trường Trung học cơ sở được sáp nhập vào trường Trung học phổ thông trong năm học mới (2018-2019). Theo đó, toàn tỉnh giảm được 59 trường học, giảm 205 lớp học từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông. Qua việc sáp nhập này, tỉnh Gia Lai cũng đã giảm 177 vị trí quản lý trong ngành giáo dục. Toàn bộ lực lượng cán bộ quản lý này được chuyển trực tiếp sang tham gia giảng dạy. Ngoài ra, hàng trăm giáo viên dư ra tại các trường có điều kiện thuận lợi sẽ được điều chuyển về vùng sâu, vùng xa để tiếp tục công tác. 

Trước tình trạng giảm số lượng lớn giáo viên hợp đồng, tinh giản biên chế, bố trí lại cán bộ quản lý sau khi sáp nhập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. Đồng thời, Sở này cũng đã tiến hành làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận cao trong vấn đề sáp nhập trường học, cắt hợp đồng, giảm biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm cán bộ quản lý.

Hồng Điệp  (TTXVN)