09:12 16/09/2019

Generali Việt Nam ra mắt sản phẩm Vita – Sống Thịnh Vượng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức ra mắt “Vita – Sống Thịnh Vượng”.

Chú thích ảnh
Vita có thưởng đặc biệt lên đến 225% phí bảo hiểm năm đầu tiên.

Theo bà Tina Nguyễn, Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam, điểm vượt trội của “Vita – Sống Thịnh Vượng” là khả năng tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng, khi có sự tham gia của VinaCapital và VietFund Management (VFM). Khách hàng còn có thể linh hoạt chọn lựa quỹ đầu tư phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro, cũng như thay đổi kế hoạch đầu tư giữa các quỹ này trong năm.