10:15 03/10/2017

Gần 219.000 tỷ đồng được giải ngân từ chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 9/2017 các ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh đã cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (NH- DN) đạt hơn 218.880 tỷ đồng.

Cụ thể, có 11.899 khách hàng là DN, hộ cá thể, hợp tác xã đã tiếp cận được nguồn vốn này với lãi suất cho vay VNĐ ngắn hạn không quá 7%/năm và 9%/năm đối với các khoản vay trung dài hạn.

Trong đó, hoạt động kết nối theo chuyên đề và kết nối của các ngân hàng với quận, huyện tự tổ chức cho vay là 67.355 tỷ đồng với 1.185 khách hàng; kết nối gói tín dụng của 16 ngân hàng được tổ chức đầu năm đã giải ngân được 151.525 tỷ đồng cho 10.714 khách hàng.

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, DNNVV, DN ứng dụng công nghệ cao của các ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh đến cuối tháng 9/2017 đạt khoảng 152.772 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay các DNNVV chiếm tỷ trọng cao nhất với 64,4%, tương đương với dư nợ 98.442 tỷ đồng.


Đánh giá về chương trình này, tại kỳ họp tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2017, báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình kết nối ngân hàng –doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả tích cực cho cả đôi bên, tạo được sự đồng thuận tham gia từ các doanh nghiệp.


Như vậy, tính từ khi triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, đến nay đã có 36.000 DN được kết nối với số vốn vay 680.000 tỷ đồng. Ngoài chương trình này, TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh đầu tư 7 chương trình đột phá. Đến nay, đã có 647 dự án tham gia chương trình kích cầu đầu tư với số vốn huy động 41.000 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, việc cam kết cấp vốn cho các dự án tham gia đầu tư 7 chương trình đột phá là điểm nhấn của thành phố để giải quyết bài toán thiếu vốn đầu tư hạ tầng trong điều kiện áp lực nợ công, nguồn chi cho đầu tư có hạn; đồng thời tạo sức lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng quyết định lựa chọn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong thời gian tới.


Hải Yên/Báo Tin Tức