05:00 02/05/2015

Dùng D-Com 3G làm modem

Hỏi: Dùng D-Com 3G và điện thoại 3G làm modem kết nối Internet với máy tính thì có khác gì nhau không?(Về chất lượng, giá cả…)


- Chất lượng tùy thuộc vào thiết bị sử dụng hỗ trợ truy câp với tốc độ nào.

- Ví dụ: Điện thoại thường hỗ trợ tốc độ 384Kbps, trong khi đó USB 3G là thiết bị chuyên dùng nên có thể hỗ trợ tốc độ truy cập có thể lên tới 3.6Mbbps hoặc 7.2Mbps.

- Chi phí khi dùng điện thoại đăng ký các gói Mobile Internet truy cập internet từ điện thoại cao hơn so với truy cập internet khi đăng ký dịch vụ D-com 3G.