04:11 22/04/2017

Đưa ra thời hạn quyết toán 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương

Sáng 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:TTXVN/Tin Tức