01:21 27/01/2021

Đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện.

 

TTXVN/Báo Tin tức