08:01 25/08/2020

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 28/7/2020.

Chú thích ảnh
XC/Báo Tin tức