06:17 19/06/2015

Điều chỉnh giá xăng trong nước và giá dầu thế giới

Dưới đây là đồ họa 10 lần điều chỉnh giá xăng trong nước gần nhất và giá dầu Brent Biển Bắc tại thời điểm tương đương.