11:15 07/11/2019

Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1509/QĐ-TTg điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức