11:17 25/11/2021

Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam bàn những chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết  

Trong hai ngày diễn ra Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021, có 4 nhóm vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận. Đây là các nhóm chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, bối cảnh thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của nước ta.

Với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”, ngày 25/11, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến trong và ngoài nước.

Các đại biểu thảo luận bốn nhóm chủ đề:  

Nhóm chủ đề về "Nghiên cứu – sáng tạo": Các đại biểu trao đổi về những trường phái nghiên cứu khoa học; những xu hướng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học trong thực tiễn; kỹ năng, kiến thức về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mà đội ngũ trí trẻ cần có nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.  

Nhóm chủ đề về "Ứng dụng và chuyển giao": Bao gồm những xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ; quá trình chia sẻ, chuyển giao tri thức, công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề của xã hội.  

Nhóm chủ đề "Kết nối các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tri thức": Kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ tri thức trẻ Việt Nam về chuyển đổi số; xây dựng nền tàng kết nối giữa các tri thức trẻ Việt Nam và các bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm trao đổi, tham vấn nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia.  

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: LV

Nhóm chủ đề "Phát triển, tìm kiếm, chia sẻ, xây dựng": Phát triển các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển giá trị kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Điểm mới của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV là việc tổ chức hơn 15 Hội thảo khoa học, Diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề, lĩnh vực chuyên môn để các trí thức trẻ thảo luận, trao đổi trước thềm Diễn đàn. Bên cạnh đó, Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã được xây dựng, củng cố bằng những mạng lưới theo khu vực: như mạng lưới trí thức trẻ khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á-Thái Bình Dương hay theo từng lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế, xây dựng, y khoa hay năng lượng. Điều này một mặt giúp kết nối mạnh mẽ hơn nữa mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, mặt khác tạo cơ chế hoạt động bền vững, hiệu quả cho Mạng lưới”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ: Trí thức trẻ Việt Nam, dù ở bất cứ đâu  đều mong muốn có một Việt Nam dân giàu nước mạnh, một Việt Nam vẻ vang đứng trong hàng ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sẽ cùng nhau thực hiện khát vọng đó.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Diễn đàn hy vọng sẽ đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự Diễn đàn, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiểu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ.

Lê Vân/Báo Tin tức