04:18 11/04/2020

Dịch COVID-19: 100% doanh nghiệp Hà Nội được hướng dẫn gia hạn thuế do khó khăn từ dịch

Cục Thuế Hà Nội cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, cơ quan này đã gửi email đến 100% người nộp thuế trên địa bàn về Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế: tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Chú thích ảnh
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đánh giá, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là giải pháp phù hợp, kịp thời tạo điều kiện cho hầu hết các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh. Vì vậy, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã triển khai ngay Nghị định trên.

Cùng với đó, Cục thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức (website, email, qua các cơ quan báo chí, truyền thông,...) để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này. Mặt khác, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời.

Theo Cục Thuế Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; từ đó, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trên địa bàn.

Mạnh Khánh (TTXVN)