04:02 21/04/2019

Đề xuất cấm triệt để túi nilon

Túi nilon khó phân hủy hiện đã bị cấm sử dụng tại 91 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam, mới chỉ có công cụ kinh tế là thuế nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng túi nilon.

 

TTXVN/ Báo Tin tức