02:17 23/02/2018

Đề cao vai trò phản biện xã hội để phòng chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý một số nội dung chủ yếu trong Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị nhận định việc xây dựng Đề án về cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, vai trò của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc bảo vệ người dân phán ánh, tố giác, tố cáo còn mờ nhạt, chưa có phương thức giám sát hiệu quả.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: Đề án vẫn chưa thể hiện rõ cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái. Do đó, Đề án phải thể hiện đủ 4 nhóm chủ đề: Tổ chức Đảng bảo vệ; Hệ thống chính quyền phải bảo vệ; MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân bảo vệ những người dân khi tố cáo.

Nêu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Đức, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cán bộ và khoa học của MTTQ Việt Nam cho rằng cần khắc phục được tình trạng hiện nay là cơ  chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác  chưa rõ ràng. Cơ chế không chỉ là pháp luật mà còn là sự chỉ đạo của Đảng, các ban Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Giáo sư Bùi Xuân Đức đề nghị cần hình thành cơ chế bảo vệ hữu hiệu, như tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh, qua điện thoại hay nặc danh…  Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần công khai thông tin, xử lý và bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần, bảo vệ, khen thưởng vinh danh người tố cáo, đề cao trách nhiệm của người xử lý việc tố cáo tham nhũng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái không thể tách rời khỏi Luật Tố cáo. Cơ chế bảo vệ người tố cáo phải được luật hóa; kiến nghị MTTQ cần đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, phòng chống suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Phúc Hằng (TTXVN)