01:22 14/01/2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Ngày 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2020.

Chú thích ảnh
Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đề nghị, năm 2020, ngành thông tin và truyền thông tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính; tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí; triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; nâng chỉ số ICT; tăng cường thanh, kiểm tra và tập trung chấn chỉnh các vi phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông...

Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương, năm 2020, ngành thông tin và truyền thông Hải Dương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngành cũng sẽ tập trung xây dựng mô hình điểm về Trung tâm giám sát và điều hành thông minh kết nối với các sở, ngành, thành phố; mô hình truyền thanh thông minh.

Đồng thời, ngành thông tin và truyền thông Hải Dương tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương; xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, Hệ thống phòng họp thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức họp “không giấy tờ”…

Chú thích ảnh
Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

Trong năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương có nhiều chỉ tiêu chuyển biến tích cực hơn năm 2018. Hạ tầng thông tin ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực nông thôn, vùng xa; công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Doanh thu các dịch vụ của ngành trong năm 2019 ước đạt 15.658 tỉ đồng, tăng 2,2% so với năm 2018. Đến nay, 80% hạ tầng mạng ngoại vi tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được ngầm hóa. Toàn tỉnh có khoảng 2.230.000 thuê bao cố định và di động, đạt 123 thuê bao/100 dân. Chỉ số ICT Index của Hải Dương năm 2019 xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018, tăng 25 bậc so với năm 2017.

Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến đang tích hợp 1.637 dịch vụ công mức độ 3 và 165 dịch vụ công mức độ 4. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, đơn vị; cấp được trên 1.100 chữ ký số và đang triển khai ứng dụng chữ ký trên thiết bị di động, web cho hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Về lĩnh vực an ninh mạng, hiện nay Hải Dương đã triển khai hệ thống phòng chống mã độc quản lý tập trung. Hệ thống này đã được kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Kỷ niệm chương cho 19 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)