03:01 15/03/2020

Đâu là số thuốc được tăng tỷ lệ chi trả BHYT từ tháng 3/2020?

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết danh mục các thuốc được bảo hiểm y tế (BHYT) tăng tỷ lệ chi trả.

Về vấn đề này, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán một số loại thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2020.

Theo đó, một số loại thuốc được tăng tỷ lệ chi trả từ quỹ BHYT; đồng thời nhiều loại thuốc được thay đổi, bổ sung điều kiện thanh toán BHYT so với Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018. Cụ thể:

I. Tăng tỷ lệ chi trả với:

Chú thích ảnh

II. Thay đổi, bổ sung điều kiện thanh toán BHYT với:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

XM/Báo Tin tức