08:22 05/08/2021

Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Phương pháp xác định mức độ nguy cơ

Mức độ nguy cơ khi cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có một trong số các yếu tố dịch tễ: Có bệnh nhân COVID-19 xác định được nguồn lây trong cộng đồng, trong vòng 14 ngày số F0 xác định được nguồn lây vượt tỷ lệ 1/100.000 người…

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức