08:21 05/08/2021

Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Bản đồ chống dịch

Theo bản đồ chống dịch COVID-19, có 4 mức độ nguy cơ thể hiện trên bản đồ: Nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức